Akkreditering

DEKS blev den 26.06.2019 DANAK*-akkrediteret efter
DS/EN ISO/IEC 17043:2010 Overensstemmelsesvurdering – Generelle krav til præstationsprøvning.

Akkrediterede EQA-programmer:


*DANAK er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark i overensstemmelse med Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) Nr. 765/2008.
Anvendelse af akkrediteringsmærket på rapporter og certifikater eller henvisning til akkreditering, er dokumentation for, at ydelsen er udført som en akkrediteret ydelse under virksomhedens DANAK-akkreditering.