Celler i body fluid (4248 DK)

Programmet er designet til automatisk celle- og differentialtælling på hæmatologiudstyr.
Materialet kan anvendes på Sysmex XE og Sysmex XN, men desværre ikke på Siemens Advia 2120/2120i.
Materialet er ikke afprøvet på andre udstyr, men alle er velkomne til at deltage.

Materialet er buffy coat fra EDTA-blodprøver fortyndet med Cellpack DCL, tilsat stabilisator.
Grundet kort holdbarhed kan der ikke eftersendes materialer.

Der er 4 udsendelser a 2 prøver pr. år.
I 2024 var der 51 deltagere.

Rapporter er tilgængelige på www.deksonline.dk senest 10 hverdage efter deadline for resultatindberetning.

Her finder du nyttig viden om programmet:

Hvis du har spørgsmål, kontakt programkoordinator kvalitetskoordinator Karin Heidemann,