Adgang til DEKSonline, kræver login.

Klik her for login.

  • Indrapportere resultater i de programmer du deltager i
  • Hente dine rapporter
  • Hente dit laboratories deltagerbevis
  • Søge efter nye kvalitetssikringsprogrammer (EQA-programmer)
  • Bestille EQA-programmer og materialer
  • Opdatere dine oplysninger

Hvis du ikke har adgang, kan din DEKS-ansvarlige give dig adgang.

Hvis dit laboratorie/praksis ikke har adgang, bedes du kontakte DEKS