Ioniseret Calcium (4384 DK)

EQA-programmet er et pilot-program, hvilket betyder, at DEKS kan foretage forskellige justeringer i forbindelse med materiale-fremstilling og rapportskrivning.

Hver udsendelse indeholder 2 serumprøver i 2 niveauer og der er 4 udsendelser pr. år.
I 2024 var der 28 deltagere.

Prøver til hele året udsendes i januar måned og opbevares ved – 80 °C indtil analyse.
Omkostninger til kurer er ikke inkluderet i prisen.
Hvis der ønskes ekstra materiale, tilmeldes for hvert ekstra sæt program 2123 DK,

Der kan indrapporteres resultater fra op til 5 instrumenter.
Rapporter er tilgængelige på www.deksonline.dk senest 10 hverdage efter deadline for resultatindberetning.

Her finder du nyttig viden om programmet:

Hvis du har spørgsmål, kontakt programkoordinator kvalitetskoordinator Karin Heidemann,