Abnormal Hæmatologi (4291 DK)

Programmet er et supplement til EQA-programmet Hæmatologi (3041 DK).
Materialet, der er fra raske bloddonorer, er bearbejdet for at opnå unormale koncentrationer af hæmoglobin og thrombocytter.
Grundet kort holdbarhed kan der ikke eftersendes materialer.
Der er 3 udsendelser pr. år.
I 2024 var der 9 deltagere.

Der kan indrapporteres resultater fra op til 5 instrumenter.
Rapporter er tilgængelige på www.deksonline.dk senest 10 hverdage efter deadline for resultatindberetning.

Her finder du nyttig viden om programmet:

Hvis du har spørgsmål, kontakt programkoordinator bioanalytiker Sanne Schou,