Immundefekt flowcytometriske markøranalyser (4247 DK)

Programmet er et pilot-program, hvilket betyder, at det er gratis at deltage og at vi løbende arbejder på at forbedre materialet.
Programmet er oprettet i samarbejde med DSKIs udvalg for Immundefekt diagnostik.

Programmet er anvendes til ekstern kvalitetssikring af leukocytimmonufænotyping af markører for immundefekt.
Målgruppen er specialiserede kliniske immunologiske afdelinger.
I 2024 var der 4 deltagere.

Materialet er friskt EDTA-blod og der er 2 udsendelser a 2 prøver pr. år.
Grundet kort holdbarhed kan der ikke eftersendes materialer.

Rapporter er tilgængelige på www.deksonline.dk senest 15 hverdage efter deadline for resultatindberetning.

Her finder du nyttig viden om programmet:

Hvis du har spørgsmål, kontakt programkoordinator kemiker Morten Pedersen, eller afdelingslæge Jakob Thaning Bay,