HIL-indeks og interferens (4131 DK)

Der er 3 udsendelser a 2 prøver pr. år.
I 2024 var der 88 deltagere.

I de 3 udsendelser fokuseres der enten på hæmolyse, ikterus eller lipæmi.
Udvalgte komponenter analyseres, indeks anføres, hvis muligt samt en eventuel kommentar til svaret.

Resultatbearbejdninger af op til 5 instrumenter/resultater.
Rapporter er tilgængelige på www.deksonline.dk senest 20 hverdage efter deadline for resultatindberetning.
Rapporterne udgives på engelsk.

Her finder du nyttig viden om programmet:

Hvis du har spørgsmål, kontakt programkoordinator bioanalytiker Sanne Schou,