For DEKS’ EQA-programmer (programnummeret ender på DK):
Hvis du vil indrapportere resultater efter deadline, kan det kun lade sig gøre, hvis det ikke forsinker rapportfremstillingen. Det kan ikke lade sig gøre, når rapporten er blevet offentliggjort.
Du skal kontakte programkoordinatoren for EQA-programmet. Du kan se, hvem der er programkoordinator her.

For udenlandske EQA-programmer:
Du kan rette henvendelse direkte til programkoordinatoren for EQA-programmet. Programkoordinatoren vil fremgå af følgebrevet.
Du kan også bede DEKS om at rette henvendelse, men det kan forsinke processen.