For DEKS’ EQA-programmer (programnummeret ender på DK):
Du kan kontakte DEKS eller programkoordinatoren for EQA-programmet. Du kan se, hvem der er programkoordinator her.

For udenlandske EQA-programmer:
Du kan rette henvendelse direkte til programkoordinatoren for EQA-programmet. Programkoordinatoren vil fremgå af følgebrevet.
Du kan også kontakte DEKS.