DEKS’ EQA-programmer:
Før deadline kan du selv umiddelbart ændre i dine resultater via www.deksonline.dk.

Efter deadline kan du kun får ændret dine resultater, hvis det ikke forsinker rapportfremstillingen.

Efter offentliggørelse af rapporten kan du ikke få ændret dine resultater.
Det er desværre heller ikke muligt at få ændre i historikken i de efterfølgende rapporter. Den forkerte indberetning bør håndteres i laboratoriets eget kvalitetssystem.

Hvis DEKS er skyld i fejlen, bliver det forkerte resultat naturligvis rettet og ny rapport fremstilles.

For udenlandske EQA-programmer:
Du kan rette henvendelse direkte til programkoordinatoren for EQA-programmet. Programkoordinatoren vil fremgå af følgebrevet.
Du kan også bede kontakte DEKS, som vil rette henvendelse til programkoordinatoren.