Jeg vil gerne have ændret mine indberettede resultater

DEKS’ EQA-programmer: Før deadline kan du selv umiddelbart ændre i dine resultater via www.deksonline.dk. Efter deadline kan du kun får ændret dine resultater, hvis det ikke forsinker rapportfremstillingen. Efter offentliggørelse af rapporten kan du ikke få ændret dine resultater. Det er desværre heller ikke muligt at få ændre i historikken i de efterfølgende rapporter. Den forkerte indberetning bør håndteres i laboratoriets eget kvalitetssystem. Hvis DEKS er skyld i fejlen, bliver det forkerte resultat naturligvis rettet og ny rapport fremstilles. For udenlandske EQA-programmer: Du kan rette henvendelse direkte til programkoordinatoren for EQA-programmet. Programkoordinatoren vil fremgå af følgebrevet. Du kan også bede kontakte DEKS, som vil rette henvendelse til programkoordinatoren.

Jeg mangler en rapport

For DEKS’ EQA-programmer (programnummeret ender på DK): Du kan kontakte DEKS eller programkoordinatoren for EQA-programmet. Du kan se, hvem der er programkoordinator her. For udenlandske EQA-programmer: Du kan rette henvendelse direkte til programkoordinatoren for EQA-programmet. Programkoordinatoren vil fremgå af følgebrevet. Du kan også kontakte DEKS.

Jeg vil gerne indrapportere mine resultater efter deadline

For DEKS’ EQA-programmer (programnummeret ender på DK): Hvis du vil indrapportere resultater efter deadline, kan det kun lade sig gøre, hvis det ikke forsinker rapportfremstillingen. Det kan ikke lade sig gøre, når rapporten er blevet offentliggjort. Du skal kontakte programkoordinatoren for EQA-programmet. Du kan se, hvem der er programkoordinator her. For udenlandske EQA-programmer: Du kan rette henvendelse direkte til programkoordinatoren for EQA-programmet. Programkoordinatoren vil fremgå af følgebrevet. Du kan også bede DEKS om at rette henvendelse, men det kan forsinke processen.

Jeg vil gerne tilføje et nyt instrument

For DEKS’ EQA-programmer (programnummeret ender på DK): Du tilføjer instrumenter via www.deksonline.dk. Når du klikker på [Resultater], kan du øverst se vejledninger til ændring af metodeoplysninger. For udenlandske EQA-programmer: Du finder hjælp i  EQA-udbydernes vejledninger.

Jeg vil gerne ændre i mine metodeoplysninger

For DEKS’ EQA-programmer (programnummeret ender på DK): Du ændrer dine metodeoplysninger via www.deksonline.dk. Når du klikker på [Resultater], kan du øverst se vejledninger til ændring af metodeoplysninger. For udenlandske EQA-programmer: Du finder hjælp i  EQA-udbydernes vejledninger.