HK23 Biokemi kan bestilles

Vi har modtaget og kontrolleret den nye HK23 Biokemi, og den kan nu bestilles.

HK23 Biokemi leveres i æsker med 8 styks 5 mL flasker og koster 880 kr.

Du bestiller HK23 Biokemi via deksonline.dk på produktnummer 2237 DK.
Du kan se pakningsvedlægget her.

Bemærk at der kan måles på flere komponenter end dem, hvor vi allerede kender den tentative koncentration.

Ved at deltage i det tilhørende EQA-program ”HK-serien, databehandling”, programkode 2011 DK,
sammenlignes du i en månedlig rapport med andre laboratorier, der måler på HK-Biokemi.
Der er gratis deltagelse i dette EQA-program. EQA-programmet er en uafhængig bedømmelse
baseret på, at deltagende laboratorier analyserer HK-materialer et passende antal gange om
måneden, og indberetter middelværdi og standard-afvigelse.

HK19 Biokemi kan fortsat anvendes

HK23 Biokemi erstatter HK19 Biokemi. I en overgangsperiode er det fortsat muligt at indberette resultater på HK19 Biokemi (den gamle).
Dette er for at give mulighed for god indkøring af HK23 Biokemi (det nye materiale), og for at man kan bruge mest muligt af sit gamle lager.
Overgangsperioden varer så længe DEKS finder det relevant. Afslutningen vil blive varslet i god tid.