Kvalitetssikring i primærsektoren, fx almen praksis og kommunale akutfunktioner

Den gennemgående vurdering er, at POCT-udstyr er et godt redskab, men at det som ethvert andet værktøj, kun kan være lige så præcist, som dets operatører er kompetente, og som udstyret er robust og kan overholde nødvendige kvalitetskrav (Ref. 1, 2).
Det er derfor vigtigt at udføre kvalitetssikring, men hvordan udfører man kvalitetssikring?
I en artikel fra den norske kvalitetsorganisation NOKLUS beskrives flere værktøjer (Ref. 2), som de anvender til kvalitetssikring, og som har vist sig at forbedre kvaliteten over tid.

Kvalitetssikring af den analysemæssige del – den løbende kvalitetskontrol, Intern og ekstern kvalitetssikring er to metoder, der kan hjælpe med at sikre pålidelige resultater fra POCT-udstyr.

   • intern kvalitetskontrol til vurdering af om POCT-udstyr fungerer tilfredsstillende
   • ekstern kvalitetssikring til harmonisering og identifikation af områder, hvor der er brug for forbedring,
   • afprøvning og vurdering af POCT-udstyr hos slutbrugeren for at sikre god analysekvalitet og brugervenlighed samt
   • vejledning, kurser og oplæring fx via e-læring og igennem nær kontakt til laboratoriekonsulenter.

E-læringsprogrammer kan med fordel bruges til undervisning og certificering af brugere,
Der er lavet en undersøgelse, der viser, at e-læ­ringsprogrammer om blodprøvetagning er bedre end traditionel oplæring (Ref. 3).
Se DEKS’ gratis e-læringskurser her