SKUP afprøvning

En SKUP afprøvning foregår i kort træk således:

 • Leverandøren kontakter SKUP med ønske om at få foretaget en SKUP afprøvning
 • SKUP udarbejder et tilbud, der inkluderer generel information om afprøvningen, fremgangsmåde og pris
 • SKUP rekruttere et laboratorie og mindst to lægepraksis til afprøvningen
 • Protokollen skrives af SKUP-koordinator og godkendes leverandøren
 • Producenten leverer POCT-udstyr og forbrugsvarer, der skal bruges til afprøvningen
 • Oplæring i brug af POCT-udstyret sker hos brugerne og foretages af producenten eller samarbejdspartnere.
 • SKUP-koordinatoren gennemgår afprøvningen med afprøvningsstedet
 • Afprøvningsstedet har herefter ikke kontakt til producent, men kun til SKUP-koordinator
 • Den praktiske afprøvning foretages
 • SKUP-koordinator foretager databehandling og skriver rapport
 • SKUP-rapporten godkendes af leverandøren
 • Rapporter offentliggøres på hjemmesiden, hvis POCT-udstyret er på det Skandinaviske marked

Hvis du har lyst til at deltage i en SKUP afprøvning, kan du henvende dig til Dår Kur,