Ekstern kvalitetssikring

Ved deltagelse i et eksternt kvalitetssikringsprogram modtager og analyserer deltagerne det samme prøvemateriale med for deltagerne ukendte værdier.
Analysesvar fra POCT-udstyret indberettes centralt og resultaterne sammenlignes med en defineret targetværdi og med andre deltagere i sammen program. Herved får deltagerne et billede af hvordan egne POCT-resultater er i overensstemmelse med både en targetværdi og resultaterne fra andre deltageres POCT-udstyr.
Desuden giver de indberettede resultater mulighed for landsdækkende vurdering samt overvågning af POCT-udstyr, der giver værdifuld viden som anvendes i kontakten med de forskellige producenter – på denne måde er du også med til at sikre god analysekvalitet og harmoniserede resultater i Danmark.

Se oversigt med de eksterne kvalitetssikringsprogrammer, DEKS tilbyder

Du kan tilmelde din almen praksis eller din kommunale akutfunktion ved at henvende dig til DEKS på telefon 3863 4400 eller via e-mail


Eksempler på resultater af ekstern kvalitetssikring

Læs her, hvordan du tolker rapport