Referencer – Primærsektor

Fra siderne angående primærsektor er der henvist til nedenstående referencer

1.Larsson A, Greig-Pylypczuk, Huisman A. The state of Point-of care testing: a European perspective.
Uppsala Journal of Meidical Sience. 2015; 120:1-10
2.Stavelin A, Sandberg S. Harmonization activities og NOKLUS – a quality improvement organization for point-of-care laboratory examinations.
Clin Chem Lab Med 2018
3.Willman et al. Evaluation of the clinical implementation of a large-scale online e-learning program on venous blood specimen collection guideline practices. Clin Chem Lab Med 2018;56:1870-7.
4.Regionernes lønnings- og takstnævn, Praktiserende lægers organisation.
Overenskomst om Almen Praksis. Af 03-06-1991, senest ændret ved aftale af 1. januar 2018
5.Sundhedsstyrelsen. Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen – krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejeindsatser. 2017
6.Buvke T, Stavelin A, Sandberg S. Effect of Participating in a Quality Improvement System over Time for Point-of-Care C-Reactive Protein, Glucose, and hemoglobin Testing. Clin Chem 2016; 62: 1474-81.
7.Point-Of-Care-Testing på hospitaler, i kommuner og i patientens eget hjem – Anbefalinger vedrørende implementering og anvendelse af POCT-teknologi til biokemiske analyser. Dansk Selskab for Klinisk Biokemi 2020
8.POC Anbefalinger vedrørende implementering og anvendelse af Point-of-Care teknologi til diagnostik af infektionssygdomme.
Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis POC udvalg 2017
9.Regionernes lønnings- og takstnævn, Praktiserende lægers organisation.
Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010