Abstracts, præsentationer og posters– Brugermøde 2023

I oversigten finder du abstracts fra foredragsholderne.

Hvis du vil se præsentationerne fra Brugermødet 2023, skal du benytte en kode, som er årstallet for afholdelse af Brugermødet.
Klik på linket for at se: Præsentationer – Brugermøde 2023

SessionTitelAbstract
Plenum IKunstig intelligens, din nye kollega?
Plenum I.1Sundhedsopgaver computeren kan løse for os: den nye normal
Emma Ilett & Jens Lundgren
Hent
Plenum I.2Tidlig opsporing af kræft – udvikling af en risikoscore baseret på AI
Jonna Skov Madsen
Hent
Plenum I.3Tidlig opsporing af alvorlig sygdom - brug af AI til tolkning af blodprøvesvar
Nikki Have Mitchell & Kjartan Primdal-Bengtson
Hent
Plenum IIKødædende bakterier - hvad kan vi lære af patienthistorier
Marco Bo Hansen
AFLYST
Ikke tilgængelig
Plenum IIStamcellebehandling af Parkinson's sygdom
Agnete Kirkeby
Ikke tilgængelig
Session 1Grøn omstilling
1.1Grøn omstilling og bæredygtigt forbrug på laboratorierne
Kathrine Overgaard Foss Jensen
Hent
1.2Bedre udnyttelse af emballage
Christina Birkedal Thulstrup
Hent
1.3Plastsortering giver arbejdsglæde på KIA i Aalborg
Anita Laitinen Pedersen
Hent
Session 2POCT - udbud, implementering og akkreditering
2.1Skift af POCT-udstyr, fra udbud til implementering
Eva Dahl Rönnborg Amonsen
Hent
2.2Hurtig diagnostik af gruppe B streptokokker Streptococcus agalactiae (GBS) på fødende kvinder
Jane Skou-Christensen & Gabriella Beck Jensen
AFLYST
Hent
2.3Hvad kommer det til at betyde, når POCT integreres i ISO 15189
Kirsten Marie Rosenberg
Hent
2.4Laboratoriets vinkel på en SKUP-afprøvning af et POCT-udstyr til glukosemåling
Connie Dam Lund Vilhelmsen & Dår Kur
Hent
Session 3Bedre børnediagnostik
3.1Bedre oplevelse for alle ved blodprøvetagning på børn
Jonna Skov Madsen
Hent
3.2Kolesterol-niveauer hos spædbørn
Sofie Taageby Nielsen
Hent
3.3Den gode oplevelse –blodprøvetagning for børn og voksne
Anja Storgaard
Hent
3.4Indsamling af referencemateriale til brug ved immundefektudredning hos børn
Maria Anna Bruusgaard-Mouritsen
Hent
Session 4Undervisning i kvalitetssikring
4.1Håndtering af EQA-resultater i laboratoriet
Christina Munch Jensen
Hent
4.2Creatinin- og Cobalamin-niveauet i Danmark
Morten Pedersen
Hent
4.3Anvendt statistik i forbindelse med metodesammenligninger
Henrik L. Jørgensen
Hent
Session 5Fækal mikrobiota transplantation (FMT)
5.1Screening af FMT-donorer og kvalitetssikring af produktet
Dorte Kinggaard Holm
Hent
5.2Fremstilling af FMT-kapsler
Lene Albjerg
Hent
5.3FMT i praksis, klinisk vinkel
Anne Rode
Hent
Session 6Kvalitetssikring på tværs af laboratorier og metoder
6.1Kvalitetssikring af blodkomponenter
Gitte Merete Frey
Hent
6.2Standardisering af flow-paneler
Hanne Vibeke Marquart
Hent
6.3Kvalitetssikring i autoimmunlaboratoriet
Trine-Line Korsholm
Hent
Session 7Mikrobiologi - Patientsikkerheden i centrum
7.1Detektivarbejdet bag fund af multiresistent bakterie på Dicillin
Charlotte Nielsen Agergaard
Ikke tilgængelig
7.2Fugle- og svineinfluenza – virker vores CE-mærkede laboratorietest?
Anne Mette Høgh & Charlotte Kristiane Hjulsager
Hent
7.3IVD-forordningen - fra patientens perspektiv
Helle Brander Eriksen
Hent
Session 8Hjertet i centrum
8.1Natriuretiske peptider: Nu med sukker på
Jens Peter Gøtze
Hent
8.2AI til at analysere blodprøvesvar i præhospital setting til prognosticering af akut hjertesygdom
Filip Gnesin
Hent
8.3Troponin I - overensstemmelse mellem metoder?
Rasmus Bo Hasselbalch
Hent
Plenum IIIMed døden på arbejde - en retsmediciners hverdag
Hans Petter Hougen
Hent