Absorbans Test Plade (ELISA-plade gråfilter) (3002 DK)

Absorbans Test Pladen har certificerede targetværdier for absorbansen og du kan således kvalitetssikre dit ELISA-udstyr.
Hvis du ønsker at indberette resultater fra flere instrumenter, tilmeldes disse enkeltvis til program 4105 DK.

Absorbans Test Pladen rundesendes mellem deltagerne og rundsendingen begynder i januar måned.
I 2024 var der 23 deltagere.

Se 2024-følgebrevet

Hent resultatskema 2024 (Excel-fil).

Deltagerne modtager pladens kalibreringscertifikat og tabel med acceptintervaller, så snart resultaterne indberettes til DEKS.
Samlet årsrapport er tilgængelige på www.deksonline.dk  ultimo januar året efter.
Se eksempelrapport

Hvis du har spørgsmål, kontakt programkoordinator bioanalytiker Lisbeth Nielsen,