Intern kvalitetskontrol

Den interne kvalitetskontrol leveres eller anbefales oftest af producenten af POCT-udstyret. Den interne kvalitetskontrol er et prøvemateriale med et kendt resultat. Den målte værdi sammenlignes med en fastlagt værdi/acceptinterval.
Der skal foreligge klare retningslinjer for frekvens og acceptgrænser for intern kontrol, og det bør specificeres for hver type af POCT udstyr, der anvendes.
Intern kvalitetskontrol bør som minimum foretages ved skift af LOT kuvette/teststrimmel. Den norske kvalitetsorganisation NOKLUS anbefaler dagligt og mindst en gang om ugen (Ref. 6).
POCT udstyr, der ikke overholder kravene til den interne kontrol, bør ikke anvendes.

Eksempel på kontrolkort for intern kvalitetskontrol