EQA-program til Ioniseret Calcium

DEKS er ved at udvikle et EQA-program til måling af pH og P-Calcium-ion ved aktuel pH og
pH 7,4. EQA-programmet bliver udviklet på baggrund af ønsker, som vi har modtaget fra flere
laboratorier. Programmet er tiltænkt ABL og andre analyseudstyr, der er tilgængelige
på markedet. Prøvematerialet er humant serum i både normale og patologiske koncentrationsniveauer.
Materialet er patientlignende, i modsætning til de vandige EQA-materialer, der findes. Der kan indberettes på op til 5 instrumenter.

Vi er i udviklingsfasen og regner med at kunne tilbyde programmet som pilot-program i
slutningen af juni/start juli.

Deltagelse i pilotprogrammet er gratis, og kan bestilles via DEKSonline, 4384 DK Ioniseret Calcium.
Deadline for tilmelding til første pilotudsendelse er den 23/6-23.

Har I nogle tanker vedrørende antal udsendelser og relevante koncentrationer, må I meget gerne
skrive til os på: eller