Behov for et EQA-program til kvalitetssikring af pipetter?

DEKS vil gerne høre, om der er behov for at lave et EQA-program til kvalitetssikring af
pipetter og pipettering på laboratoriet. Programmet vil især være relevant for de
laboratorier, der laver deres egen kalibrering af (stempel-drevne) pipetter og ikke sender
dem ud af huset til kalibrering. I akkrediteringsstandarden 15189:2022 står, at man skal
deltage i laboratorie- sammenligninger af kalibreringen, når man selv foretager den. Dette
krav kan opfyldes ved deltagelse i et EQA-program. En anden fordel ved at deltage i et
EQA-program er, at det bliver muligt at se, om der er forskel på operatører.

Tanken bag programmet er, at du modtager forskellige flydende prøver fra DEKS, hvorfra
der skal afpipetteres et specifikt prøvevolumen. Vægten af det afpipetterede materiale
indberettes til DEKS.

Tilkendegiv interesse ved at sende en mail til med emnet
”EQA-program pipettering”.