Når du tilmelder dig et kvalitetssikringsprogram hos DEKS, så gælder din tilmelding, indtil du aktivt afbestiller programmet.
DEKS vil advicere den laboratorieansvarlige forud for starten af hver ny periode, så man bliver mindet om, at det er tid til at foretage
eventuelle opdateringer/ændringer.
Adviceringen sker til den mailadresse, laboratoriet har oplyst til DEKS.

’Fortsat deltagelse’ følger altid programåret/perioden hos leverandøren.