Jeg skal ikke deltage i DEKS Brugermøde alligevel

Hvis du alligevel ikke ønsker at deltage i DEKS Brugermøde, bedes du kontakte administrativ medarbejder Bente Mortensen, eller administrativ medarbejder Ida Jørgensen, Indtil en fastsat dato, som er offentliggjort i “Programmer og Materialer”, ydes der ved afbud fuld kompensation af deltagerafgiften. Ved afbud efter denne dato godtgøres deltagerafgiften ikke.