QCMD har udviklet et pilot-EQA-program til Coronavirus SARS-CoV-2.
EQA-programmet har programnr. 4278 UK og kan nu bestilles via www.deksonline.dk.