DEKS har informeret leverandører i UK om at anvende følgende EORI nummer: DK29190623.

Hvis du bliver bedt op at oplyse EORI nummer kan du oplyse ovenstående.
Selvom vi fra DEKS har oplyst, at leverandørerne skal anvende ovenstående EORI nummer, kan du blive bedt om selv at indtaste det.
Blandt andet har UK NEQAS sendt en mail til deltagerne om, at man skal indtaste EORI nummer i sin ”Results and Reports page” online.