Anbefalinger og krav vedrørende POCT-udstyr

Anbefalinger

Dansk Selskab for Klinisk Biokemi (DSKB) og Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) har udgivet anbefalinger angående implementering og anvendelse af POCT-teknologi, hvor du blandt andet kan finde information om:

  • hvad du skal være særlig opmærksom på inden valg og anskaffelse af udstyr
  • hvordan POCT-organisationen bør være
  • hvordan du sikrer, at analysekvaliteten er god nok
  • hvordan du sikrer, at brugervenligheden er god nok

Du kan læse DSKB’ anbefalingerne her (Ref. 7)

Du kan læse DSKM’ anbefalingerne her (Ref. 8)


Analysekrav

Du kan læse mere “Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis” fra 2010, udgivet af Regionernes lønnings- og takstnævn og Praktiserende lægers organisation her (Ref. 9).


Krav

I Overenskomst om Almen Praksis står (side 36), ”…at der med henblik på at sikre såvel den tekniske, som den faglige kvalitet af de laboratorieundersøgelser, der udføres i almen praksis, indføres kvalitetssikringsordninger” (Ref. 4).

Sundhedsstyrelsen har skrevet ind i deres kvalitetsstandarder (side 25): Det forudsættes, at der  laves lokale aftaler med henblik på at understøtte kvalitetssikring, drift og vedligeholdelse af udstyret og analyser i den kommunale akutfunktion (Ref. 5).