Troponin I og T ved 99 percentilen af referenceområdet (3802 DK)

Programmet er velegnet til kontrol af metoder i forhold til kravene fra Dansk Cardiologisk Selskab.

Der er 4 udsendelser a 3 prøver pr. år.
I 2024 var der 10 deltagere.

Rapporter er tilgængelige på www.deksonline.dk senest 10 hverdage efter deadline for resultatindberetning.

Her finder du nyttig viden om programmet:

Hvis du har spørgsmål, kontakt programkoordinator bioanalytiker Sanne Schou,

Øvrig information

Kvalitetssikring af analyse af Troponin I og T i lav koncentration