Methylmalonat (3033 DK)

Der er 5 analyseomgange a 2 prøver pr. år.
I 2024 var der 42 deltagere.

Prøver til hele året udsendes i januar måned og opbevares ved – 80 °C til analyse.

Rapporter er tilgængelige på www.deksonline.dk senest 10 hverdage efter deadline for resultatindberetning.
Rapporterne udgives på engelsk.

Her finder du nyttig viden om programmet:

Hvis du har spørgsmål, kontakt programkoordinator bioanalytiker Sanne Schou,