Knoglemarkører (4115 DK)

Der er 4 analyseomgange a 3 prøver pr. år.
Prøver til hele året udsendes på tøris i januar måned og opbevares ved – 80 °C til analyse.

Rapporter er tilgængelige på www.deksonline.dk senest 10 hverdage efter deadline for resultatindberetning.

Her finder du nyttig viden om programmet:

Der skal minimum være 10 deltagere for at programmet gennemføres.
Desværre er der ikke nok tilmeldte laboratorier, hvorfor programmet ikke tilgængeligt på nuværende tidspunkt.

Hvis du har spørgsmål, kontakt programkoordinator bioanalytiker Sanne Schou,