Hydrogencarbonat og total CO2 (3728 DK)

Der er 4 udsendelser a 2 prøver pr. år.
I 2024 var der 35 deltagere.

Der kan indrapporteres på op til 5 instrumenter.
Rapporter er tilgængelige på www.deksonline.dk senest 10 hverdage efter deadline for resultatindberetning.

Her finder du nyttig viden om programmet:

Hvis du har spørgsmål, kontakt programkoordinator bioanalytiker Sanne Schou,