HIV-antigen og -antistoffer (3070 DK)

Programmet er velegnet til konfirmatoriske tests samt for rutineanalyser.

Der er 2 udsendelser a 6 prøver pr. år.
I 2024 var der 12 deltagere.

Mikrobiologisk Diagnostik og Virologi, Statens Serum Institut er ansvarlige for prøverudsendelser, dataindsamling og -behandling samt rapportskrivning.
DEKS er ansvarlig for at gøre rapporter tilgængelige på www.deksonline.dk

Hvis du har spørgsmål, kontakt akademiker Anders Frische,