Hæmatologi (3041 DK)

Ved hjælp af programmet kan man kvalitetssikre alle komponenter knyttet til rutine hæmatologiske undersøgelser.
Programmet kan anvendes både til hospitalsrutineinstrumenter og POCT.
Der er 10 udsendelser pr. år.
4 gange om året er der referencemetodeværdier på flere af komponenterne.

Hvis der ønskes indrapportering fra flere instrumenter, tilmeldes disse enkeltvis til program 1017 DK.
Rapporter er tilgængelige på www.deksonline.dk senest 10 hverdage efter deadline for resultatindberetning.

Her finder du nyttig viden om programmet:

Hvis du har spørgsmål, kontakt programkoordinator bioanalytiker Sanne Schou,