C-reaktivt protein, CRP med referenceværdier (3517 DK)

Ved hjælp af programmet kan man kvalitetssikre både POCT-instrumenter og hospitaltsrutineinstrumenter .
Der er 4 udsendelser a 2 fuldblodsprøver pr. år.
I 2024 var der 26 deltagere.

Grundet kort holdbarhed kan der ikke eftersendes materialer.
Targetværdierne er sporbare referenceværdier.

Der kan indrapporteres resultater fra op til 5 instrumenter.
Rapporter er tilgængelige på www.deksonline.dk senest 10 hverdage efter deadline for resultatindberetning.

Her finder du nyttig viden om programmet:

Hvis du har spørgsmål, kontakt programkoordinator bioanalytiker Lisbeth Nielsen