Urin-teststrimler (3521 DK)

Ved hjælp af programmet kan man kvalitetssikre POCT-instrumenter.
Urinen kan analyseres med urinstrimler.

Der er 2 udsendelser pr. år.
Resultaterne databehandles sammen med EQA-programmet Almen Urin-kontrol (3055 DK).
I 2024 var der 40 deltagere i EQA-programmerne Urin-teststrimler (3521 DK) og Almen Urinkontrol (3055 DK).

Grundet kort holdbarhed kan der ikke eftersendes materialer.

Rapporter er tilgængelige på www.deksonline.dk senest 10 hverdage dage efter deadline for resultatindberetning.

Her finder du nyttig viden om programmet:

Hvis du har spørgsmål, kontakt programkoordinator bioanalytiker Lisbeth Nielsen,