Urin-teststrimler (3521 DK)

Ved hjælp af programmet kan man kvalitetssikre POCT-instrumenter.
Urinen kan analyseres med urinstrimler.
Grundet kort holdbarhed kan der ikke eftersendes materialer.
Der er 2 udsendelser pr. år.

Rapporter er tilgængelige på www.deksonline.dk senest 10 hverdage dage efter deadline for resultatindberetning.

Her finder du nyttig viden om programmet:

Hvis du har spørgsmål, kontakt programkoordinator bioanalytiker Lisbeth Nielsen,