INR (POCT) (4281 NL)

Ved hjælp af programmet kan du kvalitetssikre CoaguChek-instrumenter.
Du deltager i EQA-programmet hos ECAT, og det er også på deres hjemmeside,  du indberetter resultater.
Når deadline er overskredet, får DEKS tilsendt de danske deltageres resultater, og fremstiller en rapport, hvor resultaterne inddeles efter lot nummeret på strimlerne. Herved kan eventuelle forskelle synliggøres.

Der er 4 udsendelser a 4 frysetørrede prøver pr. år.
I 2024 var der 14 danske deltagere af i alt 64 deltagere.

Prøverne udsendes i begyndelsen af hvert kvartal, og når du indberetter dine resultater, kan du med det samme se, hvordan dine resultater ligger inden for acceptgrænserne.
Targetværdierne er sporbare referenceværdier.
Når deadline er overskredet, fremstiller ECAT en kvartalsrapport.

Her finder du nyttig viden om programmet:

Hvis du har spørgsmål, kontakt programkoordinator Karin Heidemann,