Undervisning

Undervisningen er tiltænkt personale i de kommunale akutfunktioner, der anvender eller skal til at anvende patientnært udstyr.
Fokus i undervisningen vil være på ”hvorfor er det så vigtigt med kvalitetssikring”.
Herunder udfordringer med patientnært udstyr i hverdagen og om eksterne kvalitetssikringsprogrammer – læsning og tolkning af rapporter fra DEKS.
Desuden er der mulighed for at deltagerne selv kan ønske emner til undervisningen.

Undervisningen er gratis for akutfunktioner (en deltager pr. sted), hvis man deltager i et eller flere eksterne kvalitetssikringsprogrammer fra DEKS