Nationale undersøgelser

Cobalamin

Cobalamin (Vitamin B12) anvendes til forskellige diagnostiske formål, hvor perniciøs anæmi er et af de vigtigste.
Forskellige steder i Danmark er der varierende beslutningsgrænser for, hvornår Cobalamin-niveauet er normalt eller lavt. En harmonisering af beslutningsgrænser og referenceintervaller vil kræve fælles kvalitetskrav.
På opfordring fra Videnskabeligt Udvalg for Kvalitet under DSKB (VUK), udførte DEKS en undersøgelse i 2022, der netop kan bruges til at vurdere muligheden for harmonisering. Find rapporten her.
DSKB har efterfølgende lavet  en anbefaling om fælles kvalitetskrav, som er tilgængelig på DSKB’s hjemmeside. Du kan finde den her.

Cortisol

Formålet er at undersøge om der er overensstemmelse imellem de forskellige analysemetoders analyseniveau.
Ensartede analyseniveauer for Cortisol, som er bestemt med forskellige metoder, er forudsætningen for at have samme cut-off ved test og samme beslutningsgrænser på forskellige endokrinologiske afdelinger.
Derfor udførte DEKS i samarbejde med Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi (DSKB) en undersøgelse af rutineanalysemetoder til Cortisol-niveau i Danmark i 2019.
Du kan læse resultatet her.