Abstracts, præsentationer og posters – Brugermøde 2022

I oversigten finder du abstracts fra foredragsholderne.

Ønsker du tilgang til en præsentation eller poster præsenteret på Brugermødet 2022, kan du kontakte DEKS på .

SessionTitelAbstracts
Plenum I
Plenum I.1Fremtidens laboratorier
En unik klinisk diagnostisk afdeling med flere specialer under samme tag giver unikke muligheder og fordele, men også obs'ere!
Brian Faurskov
Hent
Plenum I.2Drift og ledelse af et biokemisk laboratorium på et hospital uden andre laboratorie-specialer
Nete Hornung
Hent
Session 2Nyt i laboratoriet
Session 2.1Blodtypens betydning for risikoen for SARS-CoV-2-infektion
Torben Barington
Hent
Session 2.2Blodprøver og Biokemi, Gødstrup: Et højteknologisk laboratorium med Hæmatologi-udstyr, der anvender MAPSS teknologi
Cristine Betzer og Hanne Flensborg
Hent
Session 2.3Diagnostiske erfaringer fra SARS-CoV-2 og fremtidige tiltag
Uffe Vest Schneider
Hent
Session 3Corona
Session 3.1Corona-antistof testning af bloddonorer og hvordan bloddonorer kan anvendes til at monitorere infektionssygdomme
Susan Mikkelsen
Hent
Session 3.2Hvad gør en pandemi ved en afdeling - set fra en leders synspunkt
Susanne Pedersen
Hent
Session 3.3Rejsen fra enkelte smittede i Kina til en RT-PCT-test kapacitet på 250.000 test/døgn i Danmark
Claus Nielsen
Hent
Session 4POCT - Logistik, ressourcer og kvalitet
Session 4.1Transportordning til og fra lægepraksis
Paul Schubert og Lise Bjørklund
Session 4.2Økonomiske overvejelser i forbindelse med anskaffelse af POCT
Vakur Bor
Hent
Session 4.3Kend kvaliteten af POCT udstyret inden indkøb
Dår Kristian Kur
Hent
Session 5Krav til og værdi af kvalitetssikring
Session 5.1Status på IVD-forordningen - med fokus på laboratoriernes udfordringer
Morten Sichlau Bruun
Hent
Session 5.2En historie om værdien af kvalitetssikring
Cindy Søndersø Knudsen
Hent
Session 5.3Fra henvendelse til nyt EQA-program
Karin Heidemann
Hent
Session 6Undervisning i kvalitetssikring
Session 6.1Fastsættelse af referenceintervaller
Vakur Bor
Hent
Session 6.2Fastsættelse af kvalitetskrav
Morten Pedersen
Hent
Session 7Blod - fra bank til anvendelse
Session 7.1CE-mærkning af test-erytrocytter til blodtypeserologiske undersøgelser
Ulrik Sprogøe
Hent
Session 7.2Blodtypeserologiske cases og hvordan de kan håndteres
Mie Topholm Bruun
Session 7.3En dag med blødningsvagten på Rigshospitalet
Mikkel Gybel-Brask
Hent
Session 8Fremtidens diagnostiske værktøjer i klinisk mikrobiologi
Session 8.1Whole Genome Sequencing (WGS) og dens anvendelse i det moderne kliniske mikrobiologiske laboratorium
Michael Kemp
Hent
Session 8.2Stewardship og risk assessment i mikrobiologisk diagnostik - farvel til den demokratiske mikrobiologi
Jan Gorm Lisby
Hent
Session 8.3Anvendelse af antibiotika hos fødende
Mohammed R. E. C. Khalil  Denne session blev desværre aflyst
Hent
Session 9Diabetes-diagnose, har vi ven sikker markør?
Session 9.1Er kvaliteten af POCT-HbA1c målinger tilstrækkelig?
Anders Møntsted Abildgaard
Hent
Session 9.2Underdiagnose af patienter
Reimar W. Thonmsen
Session 9.3Korrekt diagnose af patienter
Ivan Brandslund
Plenum IINår kroppen sætter hjernen i brand: Hvorfor er laboratoriets vigtigt i udredning af autoimmun hjernebetændelse?
Morten Blaabjerg
PostersTitelAbstracts
Poster 1Vancomycinresistente Enterokokker – på Sygehus Sønderjylland
Helle Husballe Nissen og Malene Greve Schmidt
Hent
Poster 2Kernetemperatur i erytrocytsuspension og plasmaportion efter 60 minutter ved stuetemperatur
Louise Larsen, Annette Nord, Anne Mette Hoff Andersen og Gitte Merete Frey
Hent
Poster 3Holdbarhed af sIgE-analyser: Præanalytisk håndtering
Mette Østergaard, Nanna Marie Ærø Skjerning, Emma Smed Bryld og
Birgitte Sandfeld Paulsen
Hent
Poster 4Kontroller; hvad kan de egentligt?
Udfordrende kvalitetscases fra en klinisk biokemisk afdeling
Lise N. Bjerg, Ane Langkilde-Lauesen Nielsen, Birgitte Sandfeld-Paulsen
Hent