Knoglemarkører (4115 DK)

Der er 4 analyseomgange a 3 prøver pr. år.
Prøver til hele året udsendes på tøris i januar måned og opbevares ved – 80 °C til analyse.

Her finder du nyttig viden om programmet:

Hvis du har spørgsmål, kontakt programkoordinator bioanalytiker Sanne Schou,