ELISA-plade gråfilter (3002 DK)

Gråfilterpladen har certificerede targetværdier for absorbansen og du kan således kvalitetssikre dit ELISA-udstryr.
Hvis du ønsker at indberette resultater fra flere instrumenter, tilmeldes disse enkeltvis til program 4105 DK.

Gråfilterpladen rundesendes mellem deltagerne og rundsendingen begynder i marts måned.

Hent indberetningsskema (åbner Excel-fil)

Hvis du har spørgsmål, kontakt programkoordinator bioanalytiker Lisbeth Nielsen,