qLabs Q-3 Plus PT (INR)

SKUP har offentliggjort en rapport der beskriver afprøvningen af qLabs Q-3 Plus PT (INR) Owren (dry).

qLabs Q-3 Plus PT (INR) Owren (dry) er et in vitro diagnostisk udstyr til patientnær analyse af protrombintid, PT-INR i kapillær prøver. Udstyret er beregnet til professionel brug.

Rapporten giver en leverandøruafhængig vurdering af analysekvaliteten og brugervenligheden af udstyret, når det anvendes under reelle forholde af tilsigtede brugere i almen praksis.

Afprøvningen blev udført af fire almen praksis, hvor der deltog 186 patienter som alle var i stabil vitamin-K-antagonist-behandling. Måleresultaterne og brugervenligheden blev vurderet i forhold til forudbestemte kvalitetsmål.

  • Kvalitetsmålet for præcision blev opfyldt.
  • Kvalitetsmålet for nøjagtighed blev ikke opfyldt.
  • Kvalitetsmålet for brugervenlighed blev ikke opfyldt.

På SKUPs hjemmeside www.skup.org kan du finde et kort sammendrag fra afprøvningen.

Her finder du også oversigt over igangværende afprøvninger og publicerede SKUP-rapporter.