NADAL COVID-19 Ag Test

Der er foretaget en afprøvning af NADAL COVID-19 Ag Test, som er en hurtigtest beregnet til påvisning af SARS-CoV-2 antigen i prøver fra næsehulen (vestibulum nasi), næsesvælgrummet (nasoarynx) eller svælget (oropharynx).

Afprøvningen er foretaget på prøver fra næsehulen og næsesvælgrummet. Testen er beregnet til professionel brug.

Rapporten giver en leverandøruafhængig vurdering af analysekvaliteten og brugervenligheden af udstyret, når det anvendes under reelle forhold i et dedikeret COVID-19 center.

Afprøvningen blev udført af fire almen praksis, hvor der deltog 679 nære kontakter til personer, der er bekræftet smittet med SARS-CoV-2, heraf 78 (11 %) af dem blev testet positiv på en sammenligningsmetode. Måleresultaterne og brugervenligheden blev vurderet i forhold til forudbestemte kvalitetsmål.

  • WHO’s foreslåede minimumskrav til ydeevne på ≥80 % sensitivitet blev ikke opfyldt
  • WHO’s foreslåede minimumskrav til ydeevne på ≥97 % specificitet blev opfyldt
  • Kvalitetsmålet for brugervenlighed blev opfyldt.

På SKUPs hjemmeside www.skup.org kan du finde et kort sammendrag fra afprøvningen.