Cobas b 101 – CRP

cobas b 101 er et instrument til måling af C-reaktivt protein (CRP), hæmoglobin A1c (HbA1c) og lipider. Systemet er beregnet til sundhedspersonale.
CRP-afprøvningen blev udført i foråret 2019 på bestilling fra Roche Diagnostics i Norge og Danmark.

SKUP takker Aleris Helse, Borge legesenter, Jeløy legesenter, Torshovdalen legesenter, Senter for laboratoriemedisin ved Sykehuset Østfold og Noklus Oslo for god hjælp til gennemførelse af det praktiske arbejde med afprøvningen.

På SKUPs hjemmeside www.skup.org kan du finde et kort sammendrag fra afprøvningen.

Her finder du også oversigt over igangværende afprøvninger og publicerede SKUP-rapporter.