Afinion™ 2 Analyzer – HbA1c

SKUP har offentliggjort en rapport, SKUP/2021/126, der beskriver afprøvningen af Afinion™ 2 Analyzer fra Abbott Diagnostics Technologies AS.

Afinion™ 2 Test System er et in vitro diagnostisk udstyr til måling af hæmoglobin A1c (HbA1c), C-reaktivt protein (CRP), albumin/kreatinin ratio (ACR) og lipider.
Udstyret er beregnet til professionel brug.

Rapporten giver en leverandøruafhængig vurdering af analysekvaliteten og brugervenligheden af udstyret for måling af HbA1c, når det anvendes både i brug under optimale forhold af erfarent laboratoriepersonale og under reelle forhold af personale i almen lægepraksis.

Afprøvningen blev udført i foråret 2021 på bestilling af Abbott Rapid Diagnostics GmbH i Tyskland.

Analysekvaliteten og brugervenligheden blev vurderet i forhold til forudbestemte kvalitetsmål.
• Kvalitetsmålet for præcision blev opfyldt
• Kvalitetsmålet for nøjagtighed blev opfyldt
• Kvalitetsmålet for brugervenlighed blev opfyldt.

På SKUPs hjemmeside www.skup.org kan du finde et kort sammendrag fra afprøvningen.

Her finder du også oversigt over igangværende afprøvninger og publicerede SKUP-rapporter.

SKUP takker Morten Toftagers praksis i Kerteminde, Glamsbjerglægerne i Glamsbjerg og Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi på Odense Universitetshospital for deres store hjælp til gennemførelse af det praktiske arbejde med afprøvningen.