DEKS har valgt at udsende et mini-DEKSinformerer – du kan læse det her.