Almen praksis og kommunale akutfunktioner

Her finder du nyttig viden om, hvad kvalitetssikring er, og hvorfor det er vigtigt for dig, som er ansat i almen praksis eller en kommunal akutfunktion:

Hvorfor kvalitetssikring i almen praksis og kommunale akutfunktioner?
Hvem er DEKS?
Hvordan foregår et eksternt kvalitetssikringsprogram?
Hvordan tilmelder du din almen praksis eller kommunale akutfunktion til et kvalitetssikringsprogram?
Hvilke kvalitetssikringsprogrammer tilbyder DEKS?
Har du brug for hjælp til at vælge nyt udstyr?
Har du brug for at læse mere om afprøvning af patientnært udstyr – SKUP?

Hvorfor kvalitetssikring i almen praksis og kommunale akutfunktioner?

Sundhedsstyrelsen stiller krav om, at den kommunale akutfunktion har udstyr til at foretage relevant observation, diagnostik og behandling af en række sygdomstilstande. Samtidig er det også et krav fra Sundhedsstyrelsen, at der laves lokale aftaler med hensyn til at understøtte kvalitetssikring, drift og vedligeholdelse af udstyret og analyserne.
Sundhedsstyrelsens krav kan læses i Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.
Gå til top

Hvem er DEKS, og hvad kan DEKS tilbyde i forhold til kvalitetssikring og undervisning?
DEKS kan hjælpe akutfunktionerne med at leve op til kravet om kvalitetssikring af udstyr til måling af blodsukker, infektionstal, blodprocent og undersøgelse af urinstix. DEKS er et regionsejet institut, der har en landsdækkende funktion og har til huse på Rigshospitalet i Glostrup. Ekstern kvalitetssikring  fra DEKS anvendes blandt andet af alle landets hospitalslaboratorier. DEKS’s formål er at øge patientsikkerheden gennem kvalitetssikring af laboratoriemedicinske undersøgelser ved at give dig vished og dokumentation for, at du kan stole på målinger fra dit udstyr.

Gå til top

Hvordan foregår et ekstern kvalitetssikringsprogram?
Vi kalder kvalitetssikring til de enkelte udstyr og målinger for kvalitetssikringsprogrammer, og de består af en til flere udsendelser pr. år.

  • Akutfunktionen tilmelder sig de kvalitetssikringsprogrammer, som svarer til de målinger, der udføres i akutfunktionen.
  • Prøvematerialet modtages via posten fx et lille rør med blod.
  • Prøvematerialet behandles, som om det var prøvemateriale fra en borger/patient, og måles på udstyret.
  • Måleresultatet indberettes online. Sammen med prøvematerialet følger en beskrivelse af, hvordan resultatet indberettes.
  • Prøvematerialer modtages på fastlagte datoer, og der gives besked via e-mail inden udsendelsen
  • Inden for 3 uger modtages en beskrivende rapport, hvor det indberettede måleresultat er sammenlignet med en “sand værdi”. Her kan du se om resultatet er vurderet tilfredsstillende i forhold til fastsatte krav, og om du således trygt kan fortsætte med at anvende udstyret eller ej.

Gå til top

Hvordan tilmelder du din almen praksis eller kommunale akutfunktion til et kvalitetssikringsprogram?
Du kan tilmelde din almen praksis eller din kommunale akutfunktion ved at henvende dig til DEKS på telefon 3863 4400 eller via e-mail
Gå til top

Hvilke kvalitetssikringsprogrammer tilbyder DEKS?
Du kan se, hvilke kvalitetssikringsprogrammer DEKS tilbyder her.
Gå til top

Har ud brug hjælp til at vælge nyt udstyr?
DEKS kan også hjælpe, hvis der skal vælges nyt udstyr til almen praksis eller en kommunal akutfunktion. Ved køb af analyseudstyr er det vigtigt at kende udstyrets ydeevne og brugervenlighed. SKUP, som er en del af DEKS, leverer information om analytisk udstyr til patientnære undersøgelser ved at organisere afprøvninger på hospitalslaboratorier og på det aktuelle sted, hvor den patientnære undersøgelse finder sted (fx almen praksis). Udstyr beregnet til selvmåling er i nogle tilfælde også testet hos patienter.
Gå til top

Har du brug for at læse mere om afprøvning af patientnært udstyr – SKUP?
Her kan du finde mere om SKUP og SKUP afprøvninger eller fortsætte direkte på https://skup.org/
Gå til top