Referat

Mikrobiologi

Equalis Brugermøde i Stockholm 22. marts 2007

 

Lena Grillner gennemgik resultater for virus.

Norovirus. I Sverige påvist 17 forskellige stammer i 2006 fra både genotype I og II – ny stamme GII-4. I paneludsendelse var 7/8 prøver positive for norovirus og GII-4 var med. Der er et problem med PCR der ikke altid påviser de nye stammer. Norovirus er en meget stor gruppe af virus, hvor der kommer nye stammer som ikke findes med de etablerede metoder.

 

Thorbjörn Kjerstadius fortalte om Chlamydia trachomatis hvor en muteret stamme er dukket op i 2006. Dette kan medføre problemer for PCR-baserede metoder bl.a. opdages den muterede stamme ikke i Roche PCR-metoden, men påvises af både Abbotts og Becton Dickinsons analyser. Det viser den risiko der er hvis alle anvender samme metode. Mutatorstammen blev opdaget ved at positivfrekvensen faldt med 10 % i visse områder i Sverige i foråret 2006.

 

Borrelia (Thorbjörn Kjerstadius)

Problemer med diagnostik. Baseret på antistof-påvisning vha. forskellige antigener. Der mangler en international standard. Der er krydsreaktivivitet med andre agens. Der er stor forskel i diagnostisk sensitivitet. Dette har medført stor uoverensstemmelse mellem de der anvendte kit fra DAKO og laboratorier i f.eks. Sverige der anvender test fra Liason. Ram Dessau fra Næstved stillede flere spørgsmål til de tidligere udsendelser. Der er dog sket en ændring i forhold til hvorledes resultater svares ud, således at det er muligt at sammenligne sig med andre der anvender samme test.

 

Maria Brytting fortalte om Netværk for molekylær mikrobiologisk diagnostik NMMD og de fordele der er ved at diskutere problemer med andre laboratorier der arbejder med tilsvarende metoder.

 

 

Claus Bohn Christiansen 2. april 2007