Kalibrering af hæmoglobin A1c


Alle de immunkemiske analysemetoder (undtagen DCA2000) kan benytte de kalibratorer i tre niveauer som DEKS leverer.
Kontakt DEKS på e-mail, inger.plum@deks.dk, hvis du har spørgsmål.

Ved at benytte de samme kalibratorer med sporbar­hed til DCCT-metoden kan laboratorierne få deres kalibreringer til at stemme overens, så de giver et fælles analyseniveau.

 Hvordan kan det praktisk lade sig gøre?

·        Hvis dit laboratorium til kalibrering af HbA1c-analysen benytter 1, 2 eller 3-punktskalibrering, kan kontrolmaterialerne fra laboratoriets reagens­leverandør erstattes af 1, 2 eller 3 af de kalibratorer fra DEKS / Cas Weikamp som har værdier nærmest din reagensleverandørs.

·        Hvis dit laboratorium benytter mere end tre-punktskalibrering, erstattes de tre af din reagens­leverandørs kalibratorer med alle tre kalibratorer fra DEKS / Cas Weikamp. Resten af kalibratorerne fra din reagensleverandør skal så fortsat anvendes sammen med de tre kalibratorer fra DEKS / Cas Weikamp.

Undlad at bruge de tre kalibra­torer fra din reagensleverandør, hvis værdier er nærmest DEKS / Cas Weikamps.

 

Hvilke kalibratorer skal benyttes til HPLC-instrumen­terne?

·        DEKS’ / Cas Weikamps kalibratorer kan umiddelbart benyttes til alle HPLC-instrumenter.

Kalibratorerne:
De kalibratorer DEKS leverer, er fremstillet af det europæiske reference­laboratorium i Holland hos Cas Weikamp. Deres sporbarhed er bedst mu­lig med mindst mulig usikkerhed. Lot-til-lot-variationen vil af samme årsag være beskeden.

Formålet er at mindske spredningen på de danske kalibreringer af HbA1c.