Erythrocyt-sedimentationsreaktion, prg. 3043 FI


Vedr. DEKS program 3043 FI, Erytrocyt-sedimentationsreaktion:

1)     Det materiale der sendes ud er mørkebrunt og meget manipuleret. Derfor kan man kun sammenligne resultater inden for samme metode og ikke på tværs af metoder, ligesom håndaflæsning i et Westergrenrør ikke kan sammenlignes med maskinel aflæsning.

Hertil kommer at temperaturkompensationen inden for hver maskintype også kan give forskellige resultater, hvorfor sammenligningen inden for samme maskintype heller ikke kan gennemføres entydigt.

Det man kan gøre for at få akkrediteret erythrocyt-sedimentationshastigheden er at sammenligne inden for sit eget laboratorium mellem maskinaflæsning og håndaflæsning i et Westergrenrør fx hvert halve år, og dokumentere med en forskrift hvordan man vil gøre det og efterfølgende dokumentere resultatet + konklusionen.

 

Ønsker man at bestille programmet, bedes man skrive det i den eksterne note.