Rettelse til NFKK Reference Serum X
- ny værdi for Transferrin
I første version af certifikatet, har der desværre sneget sig en fejl ind i tabel 2.

Den indikative værdi for Transferrin 2.709 g/L (SEM=0.025 g/L) 
skal rettes til
2.745 g/L (SEM=0.026 g/L).

Hent derfor den nyeste version (ver. 2) af certifikatet på www.furst.no/norip - eller henvend dig til DEKS. Heldigvis er fejlen ikke katastrofal: 1.3% for lav værdi relateret til NORIP’s foreslåede kvalitetsmål med maksimal afvigelse på 4.8%; men alligevel beklageligt.

Hvis nogen har anvendt NFKK’s regneark (www.furst.no/norip) skal man downloade det reviderede regneark. Alle laboratorier der har bestilt NFKK Reference Serum X via DEKS vil modtage en besked om denne rettelse. Vi beklager, hvis fejlen har givet problemer.